Zmluva o pripojení k IS DCOM Zmluva o pripojení k IS DCOM

 

Zmluva o pripojení k IS DCOM

 

Od roku 2016

 

Zmluva o pripojení k IS DCOM (pre členov ZMOS)

Zmluva o pripojení k IS DCOM (pre nečlenov ZMOS)

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM od 1.1.2016 

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM od 4.11.2016 

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM od 5.2.2018 

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM od 26.4.2018 Nové

Príloha č. 2 k Zmluve o pripojení k IS DCOM od 1.1.2016 

Príloha č. 3 k Zmluve o pripojení k IS DCOM od 1.1.2016 

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM (r. 2016)

 

Rok 2015

 

Zmluva o pripojení k IS DCOM (PDF, 473 KB)

Príloha č. 1 – VZP pre používanie služieb IS DCOM (PDF, 445 KB)

Príloha č. 2 – Špecifikácia aplikačných modulov IS DCOM (PDF, 496 KB)

Príloha č. 3 – Katalóg služieb IS DCOM (PDF, 183 KB)

Príloha č. 4 – Technická špecifikácia zariadení VT a ich SW vybavenia (PDF. 272 KB)

 

 

Hodnota dodanej výpočtovej techniky a softwéru je nasledovná:

Notebook + operačný systém: 614,40 € s DPH

Desktop + operačný systém: 648 € s DPH

Multifunkčné zariadenie: 171,60 € s DPH

Kancelársky balík (Microsoft Office 2013): 198 € s DPH

Antivírusový program: 15,84/ks € s DPH

 

 

Projekt miniDCOM+

 

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb miniDCOM+

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb miniDCOM+ od 26.4.2018 Nové

Príloha č. 2 - Popis služieb miniDCOM+

Príloha č. 3 - Katalóg prevádzkových služieb miniDCOM+

Príloha č. 4 - Menný zoznam oprávnených zamestnancov Používateľa

Príloha č. 5 - Zmluva o pripojení k IS DCOM (pre členov ZMOS)

Príloha č. 6 - Zmluva o pripojení k IS DCOM (pre nečlenov ZMOS)

 


Náklady preukázateľne vynaložené na pripojenie obce do miniDCOM+ podľa čl. 9 bod. 6 Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci predstavujú 650 € bez DPH.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 5.2.2018

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015