Zaručená elektronická pečať obce Zaručená elektronická pečať obce

Čo je "Zaručená elektronická pečať"?

 

Zaručená elektronická pečať je ekvivalentom zaručeného elektronického podpisu a je základnou formou autorizácie, teda podpisovania elektronických dokumentov v projekte DCOM. Tým rozumieme vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a vykonaním daného právneho úkonu v elektronickej podobe. Uzamknutie elektronického dokumentu slúži ako ochrana proti jeho zmene. 

 

Ako to funguje?

 

Starosta, alebo iný určený pracovník obce s oprávnením podpisovať dokumenty v mene obce schvaľuje napríklad rozhodnutie v podateľni DCOM a po schválení sa elektronické rozhodnutie odošle prostredníctvom modulu ÚPVS pre elektronickú komunikáciu. Tam sa do dokumentu vloží zaručená elektronická pečať obce, čo je vlastne elektronický podpis obce. Na "podpísanie" dokumentu sa použije kvalifikovaný systémový certifikát obce uložený v špeciálnom chránenom zariadení na ÚPVS. Tento kvalifikovaný systémový certifikát na vytváranie elektronickej pečate vydáva akreditovaná certifikačná autorita. 

 

DEUS ako realizátor projektu DCOM v súvislosti s povinnosťou využívať zaručenú elektronickú pečať v elektronickej komunikácii, prináša obciam a mestám pomocnú ruku pri výbere jedného z dodávateľov kvalifikovaného systémového certifikátu, ktorý je podmienkou pre vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate. Obce a mestá získajú ponuku poskytovateľov zaručenej elektronickej pečate s finančným plnením, ako i návrhy zmlúv a splnomocnenia pre DEUS. Po výbere jedného dodávateľa na zaručenú elektronickú pečať obce a mestá podpíšu príslušnú zmluvu a splnomocnenie pre DEUS, ktorý vykoná všetky činnosti spojené s registráciou zaručenej elektronickej pečate na ÚPVS. 

 

Zoznam obcí s aktívnou Zaručenou elektronickou pečaťou projektu DCOM nájdete kliknutím na tento link.

 

Zoznam obcí s aktívnou Zaručenou elektronickou pečaťou projektu miniDCOM+ nájdete kliknutím na tento link. 

 

Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2016

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015