Obec Santovka začala s výrubom drevín
Rozpočet obce Santovka
Smernica o postupe vybavovania sťažností
Oznámenie zámeru prenajať majetok
Zvoz odpadov