Vzdialený prístup IS DCOM Vzdialený prístup IS DCOM

Pre potreby vzdialeného prístupu a správu softvérového riešenia (inštalácie, aktualizácie, setup, backup,) prevádzkovaného Informačného systému DCOM je vám k dispozícii produkt TeamViewer. Pre jeho použitie je nutné aby:

  • pracovník úradu spustil program na linke https://get.teamviewer.com/sk/dvttefu a následne potvrdil inštaláciu stlačením tlačítka Spustiť Informácia o použití stiahnutého súboru s možnosťami Spustiť, Uložiť a Zrušiť
  • pracovník úradu sa ďalej riadil podľa pokynov externého dodávateľa.

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015