Technické požiadavky na pripojenie ISO Technické požiadavky na pripojenie ISO

Združenie DEUS, realizátor národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM), sprístupnilo pre dodávateľov Informačných systémov obcí (ISO) revidovanú verziu Technických požiadaviek na pripojenie ISO do projektu DCOM. Vo zverejnených dokumentoch sú zohľadnené všetky relevantné pripomienky a námety od ISO dodávateľov, ktorí sa zaregistrovali ako záujemcovia o participáciu na realizácii projektu DCOM.

 

Sada dokumentov Technické požiadavku pre ISO špecifikuje požiadavky na integračné rozhrania medzi ISO a IS DCOM, popisuje jednotlivé úrovne možnej integrácie, opisuje architektúru prostredia dátového centra, ako aj proces integrácie ISO do projektu DCOM. Informácie vo zverejnených dokumentoch týkajúcich sa technických požiadaviek pripojenia budú od roku 2015 raz ročne aktualizované.

 

 DCOM ISO Podmienky prevádzky (PDF, 618 KB)

 DCOM ISO Proces overenia zhody ISO (PDF, 1,1 MB)

 

DCOM ISO Integračný manuál

 Všeobecná časť (PDF, 1,6 MB)

 Osoby a adresy (PDF, 1,3 MB)

 ePodateľna (PDF, 1,5 MB)

 Dane a poplatky (PDF, 1,6 MB)

 Platby (PDF, 2,6 MB)

 Informovanie a poradenstvo (PDF, 1,2 MB)

 IAM (PDF, 2,1 MB)

 Príloha A - Technická časť (PDF, 5,2 MB)

 Príloha B - Integračný zámer (PDF, 420 KB)

Embeded súbory (ZIP, 59 KB)

Prílohy 4.2(ZIP, 26 KB)

 

DCOM ISO Migračný manuál

 Migračný manuál (PDF, 2,2 MB)

 Migračný manuál - Evidencia osôb - Zmeny (PDF, 2,2 MB)

 Príloha Evidencie (PDF, 487 KB)

 Príloha Migračný nástroj GUI (PDF, 1,3 MB)

 Príloha Osoby a adresy (PDF, 425 KB)

 Príloha Zoznam obcí a krajov (CSV, 66 KB)

Embeded súbory (ZIP, 26 KB)

 

Technické požiadavky pripojenia ISO systémov

 Všeobecný popis (PDF, 2,5 MB)

 Príloha - žiadosť o integráciu (PDF, 492 KB)

 Príloha - sumárny testovací protokol (PDF, 644 KB)

 Príloha - overenie zhody (PDF, 230 KB)

 Definícia spôsobov integrácie (PDF, 1 136 KB)

 Špecifické požiadavky úroveň 0 (PDF, 891 KB)

 Špecifické požiadavky úroveň 1 (PDF, 927 KB)

 Špecifické požiadavky úroveň 2 (PDf, 1 020 KB)

 Špecifické požiadavky úroveň 3 (PDF, 1c018 KB)

 

Dátum poslednej zmeny: 19. 10. 2016

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015