Riešenie DCOM pre veľké mestá

Vybudovaný informačný systém pre samosprávu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) sa v súlade so schválenou Stratégiou informatizácie územnej samosprávy Slovenska (SIMÚS) transformuje na platformu pre samosprávu.

Obyvatelia a podnikatelia veľkých miest využívajúcich tento informačný systém budú mať jeden prístupový bod pri prístupe k elektronických službám samosprávy a pri prístupe k vybraným dátam, ktoré o nich samospráva eviduje vo svojej súkromnej zóne. Portál www.dcom.sk je integrovaný s ústredným portálom slovensko.sk a vďaka tomu nájdu všetko na jednom mieste.

Informačné systémy veľkých miest integrovaných s IS DCOM budú môcť využívať integrácie pre elektronické služby tak, aby zabezpečili obyvateľom a podnikateľom miest inteligentné formuláre podaní a informácie o konaniach, ktoré sú na úradoch vedené o danom občanovi (evidencia psov, poskytovanie sociálnych služieb, spisy a záznamy ku konaniam občanov a pod.).

Veľké mestá budú môcť selektívne využívať elektronické služby IS DCOM a integrácie na spoločné moduly ÚPVS, centrálne registre (RFO, RPO, RA, KN) a agendové ISVS. (napr. NEV, Sociálna poisťovňa, UPSVAR a iné).

Združenie DEUS s podporou ÚPPVII pripravilo možnosť zapojenia sa do pilotného overovania pripojenia veľkého mesta do IS DCOM.  Riešenie DCOM pre veľké mestá je určené pre dodávateľov informačných systémov pre samosprávu, ktorí majú vo svojom portfóliu mestá s počtom obyvateľov nad 20 000.

Združenie DEUS kladie dôraz na dodržiavanie zásady transparentnosti a ponúka dodávateľom informačných systémov pre samosprávu možnosť zapojiť sa do pilotného overovania a certifikovať svoj informačný systém pre použitie s IS DCOM.

Dodávatelia informačných systémov pre samosprávu

V prípade záujmu o zapojenie sa do pilotného overovania pripojenia sa veľkého mesta do IS DCOM je potrebné osloviť združenie DEUS prostredníctvom kontaktného formulára nižšie. Detailné informácie budú všetkým záujemcom poskytnuté pracovníkmi združenia. Súčasťou pilotného overenia pripojenia veľkého mesta je i certifikácia (posúdenie zhody) Vášho informačného systému voči systému DCOM.

Dôležité:

Vzhľadom na termíny odsúhlasené ÚPPVII a správnou radou združenia DEUS je potrebné do pilotného overovania prihlásiť sa najneskôr do 31.1.2019. Dodávatelia informačných systémov pre samosprávu, ktorí budú mať záujem o pripojenie, sa budú môcť pripájať a certifikovať aj po pilotnom overení.

Kontaktný formulár

Polia označené * sú povinné.

Príliš dlhý reťazec! Môžete použiť maximálne 255 znakov.
Toto pole je povinné.
Nesprávny formát adresy!
Toto pole je povinné.
Príliš dlhý reťazec! Môžete použiť maximálne 255 znakov.
Toto pole je povinné.
Príliš dlhý reťazec! Môžete použiť maximálne 20000 znakov.
Toto pole je povinné.
Text k určeniu Obnoviť CAPTCHA Obnoviť CAPTCHA