Informačný systém DCOM z pohľadu obcí a miest Informačný systém DCOM z pohľadu obcí a miest

Vážení používatelia Informačného systému DCOM,

 

ďakujeme, že ste sa stali súčasťou projektu DCOM, ktorého cieľom je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Projekt je prínosom pre občanov a podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu. 

 

Pripravili sme pre Vás súhrnný materiál, ktorý rekapituluje všetky dodané služby a benefity dodané v rámci projektu DCOM. 

Materiál nájdete kliknutím na tento link.  

 

Pred samotným pripojením do IS DCOM je však potrebné urobiť dôkladnú analýzu súčasného stavu informačných technológií a poskytovaných služieb v konkrétnych obciach a mestách, pripraviť plán a zabezpečiť koordináciu všetkých na seba nadväzujúcich krokov pripojenia.

 

Viac o tom, aké potrebné kroky je potrebné vykonať pre úspešné vykonanie inštalácie a zapojenie obce alebo mesta do IS DCOM s migráciou údajov zo súčasných systémov, sa dočítate v dokumente Informačný systém DCOM z pohľadu obcí a miest (PDF, 2,13 MB)

 

Dátum poslednej zmeny: 24. 3. 2017

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015