Prínosy projektu pre občanov Prínosy projektu pre občanov

Občanom a podnikateľom prinesie projekt Dátové centrum miest a obcí (DCOM) najmä úsporu času, ale aj úsporu nákladov spojených s cestovaním, či poštovými službami.

 

Elektronizácia verejnej správy a využívanie elektronických služieb zvýšia transparentnosť, odľahčia administratívnu záťaž občanov, podnikateľov i samotných pracovníkov úradov.

 

Výrazným benefitom pre občanov je aj dostupnosť služieb a prístup k nim, čo v praxi znamená, že agendu a komunikáciu s úradmi vybavia občania kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny, a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta, z ktorého sa cez internet budú vedieť prihlásiť do systému.

 

Prínosy projektu DCOM pre občanov:

 

  • zníženie administratívnej záťaže
  • zvýšenie transparentnosti – používateľ je priebežne informovaný o stave vybavovania svojej žiadosti
  • zvýšenie kvality a dostupnosti služieb – služby sú dostupné prostredníctvom viacerých kanálov (osobne, SMS, internet) a v čase, keď ich občan požaduje (24 hodín denne, 7 dní v týždni)
  • prispôsobovanie služieb verejnej správy občanom, t.j. organizovane a na základe reálnych potrieb občana

 

Projekt DCOM prináša efektívnejší prístup, ktorý umožní realizáciu elektronických služieb v samospráve. Centrálne poskytne 138 elektronických služieb, ktoré môžu byť využívané všetkými obecnými a mestskými úradmi pripojenými k IS DCOM. Z pohľadu občanov to znamená, že úroveň služieb samosprávy nebude závisieť od lokálnych podmienok a vybavenia obecného úradu, ale budú vytvorené predpoklady pre rovnakú úroveň poskytovaných služieb bez ohľadu na veľkosť a finančné možnosti obce.

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015