Prínosy projektu DCOM Prínosy projektu DCOM

Hlavným prínosom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) bude elektronizácia 138 služieb poskytovaných samosprávou. Pre verejnosť, občanov a podnikateľské subjekty, ako aj pre samotné obce a mestá, to znamená ľahšiu dostupnosť a rýchlejšie vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje verejná správa.

Projekt DCOM vytvára predpoklady na zvýšenie kvality služieb nielen v mestách, ale aj v menších obciach.

 

Výhody elektronizácie pre obce a mestá:
 • pripojenie na základné registre a informačné siete verejnej správy
 • moderné IT vybavenie s technickou podporou a servisom
 • vyššia kvalita služieb bez dodatočného navýšenia nákladov obcí
 • transparentnosť úradných procesov a skrátenie času vybavovania úradnej agendy
 • kompletná technická podpora – zabezpečenie migrácie dát a podpora prostredníctvom CallCentra
 • moderné riešenie cez platformy Cloud a SaaS a úhrada len za využívané služby

Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zabezpečí efektívny spôsob zabezpečenia úrovne kvality služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a podnikateľom.

 

Poskytované elektronické služby a ich výhody pre občana a podnikateľa:
 • non-stop online prístup: 24 hodín, 7 dní v týždni
 • vybavenie agendy priamo od stola, z domu
 • nižšia administratívna záťaž úradov
 • ypracovanie a doručenie odpovede k 138 službám samosprávy

Elektronizácia služieb má výrazný vplyv na fungovanie verejnej správy na Slovensku.

 

Prínos projektu pre verejnú správu:
 • vytvára predpoklady pre efektívnu integráciu procesov s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) a centrálnymi registrami
 • vybudovaná centrálna infraštruktúra podporí investovanie do ďalšieho technického vybavenia samosprávy, do komunikačnej podpory, metodiky a postupov pri poskytovaní služieb
 • umožní jednoduchšie sledovanie štatistických údajov a výstupov
 • zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti spracovávaných dát

Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zabezpečí efektívny spôsob zabezpečenia úrovne kvality služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a podnikateľom.

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015