Pre občanov Pre občanov

Občanom a podnikateľom prinesie projekt Dátové centrum miest a obcí (DCOM) najmä úsporu času, ale aj úsporu nákladov spojených s cestovaním, či poštovými službami.

 

Elektronizácia verejnej správy a využívanie elektronických služieb zvýšia transparentnosť, odľahčia administratívnu záťaž občanov, podnikateľov i samotných pracovníkov úradov.

 

Výrazným benefitom pre občanov je aj dostupnosť služieb a prístup k nim, čo v praxi znamená, že agendu a komunikáciu s úradmi vybavia občania kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny, a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta, z ktorého sa cez internet budú vedieť prihlásiť do informačného systému DCOM.

 

Projekt DCOM mení doterajšie fungovanie verejnej správy. Administratívna záťaž nebude na občanoch, ktorí musia opakovane komunikovať s jednotlivým inštitúciám a prispôsobovať sa ich administratívnemu a časovému režimu. Cieľom elektronizácie verejnej správy a projektu DCOM je priblížiť sa k občanovi a jeho potrebám.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015