ZEP miniDCOM ZEP miniDCOM

Zoznam obcí s aktívnou Zaručenou elektronickou pečaťou projektu miniDCOM+