O projekte O projekte

Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je národným projektom, ktorý je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb poskytovaných na miestnej a regionálnej úrovni. 

Projekt DCOM rozšíri počet a skvalitní úroveň samosprávou poskytovaných elektronických služieb a výrazne zníži administratívnu záťaž úradníkom i občanom a podnikateľom samotných obcí a miest.

Vybudované Dátové centrum obcí a miest poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy (IS VS) a zároveň sprostredkuje prístup verejnosti k elektronickým službám samosprávy. Služby poskytované v rámci DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest.

Písomnú výzvu na národný projekt "Dátové centrum obcí a miest" (kód: OPIS-2011/1.2/03-NP) vydalo 13. decembra 2011 Ministerstvo financií SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS). Oprávneným prijímateľom nenávratného finančného príspevku je združenie DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).

 

Pozrite si informácie o projekte.

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015