Nápoveda Nápoveda

Obsah

1            Domovská stránka aplikácie
2.          Navigácia v module
3           Hlavné funkcie modulu
3.1        eSlužby
3.2        Informácie, aktuality a novinky

 

1. Domovská stránka aplikácie

Na obrázku je hlavná obrazovka verejného portálu DCOM, do ktorej sa užívateľ dostane po zadaní adresy www.dcom.sk.

 

 Obrázok 1. Domovská stránka

Obrázok 1. Domovská stránka

 

Logo a názov portálu: obsahuje logo a názov vlastníka portálu.

Hlavička: Hlavička sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky vľavo a obsahuje dôležité linky pre pomoc s aplikáciou.

Vyhľadávanie: Vyhľadávanie umožňuje full-textovo vyhľadávať vo všetkých stránkach na portáli DCOM.

Navigačné menu: Navigačné menu slúži na jednoduché prechádzanie portálu, je usporiadaná hierarchickým spôsobom. Možno sa v nej jednoducho a intuitívne orientovať.

Novinky: Najnovšie všeobecné informácie sa zobrazia v tejto časti.

Aktuality: Aktuálne informácie týkajúce sa jednotlivé cieľové skupiny (obec, občan, ISO dodávatelia, SOCU) sa nachádzajú v tejto časti stránky.

Vlastníci obsahu: Zobrazuje logo a názov vlastníkov projektu DCOM.

Pätička: Zobrazuje sa na všetkých stránkach portálu a obsahuje základné kontaktné informácie, informácie o podujatiach a odkazy súvisiace s projektom.

 

2 Navigácia v module

Webovým portálom je možné prechádzať pomocou hierarchickej navigácie cez položky navigačného menu. Menu má logicky usporiadané podstránky. Výber je uskutočňovaný jednoduchým klikom na vybranú sekciu.

V časti hlavičky sa nachádzajú položky:

  • Úvod: zobrazí sa úvodná (domovská) stránka portálu.
  • Mapa stránok: kliknutím sa zobrazí celý obsah portálu. Používateľ má možnosť vybrať si z kompletného obsahu na jednom mieste.
  • FAQ: obsahuje najčastejšie otázky ohľadom projektu a odpovede na tieto otázky.
  • Zväčšiť kontrast: pre slabozrakých používateľov citlivých na kontrast táto funkcionalita umožňuje zobraziť obsah a grafiku portálu vo výraznejšom kontraste farieb.
  • Textová verzia: zobrazí stránku v textovej verzii. Funkcionalita v prvom rade podporuje prácu nevidiacich používateľov, ktorí portál používajú za pomoci čítačky obrazovky.
  • Nápoveda: odkáže používateľa na stránku, kde sú umiestnené rady, ako s portálom čo najefektívnejšie pracovať.

3. Hlavné funkcie modulu

Hlavnou funkciou modulu DCOM je sprostredkovávať eSlužby občanom a informovať ich o dianí v tomto sektore.

3.1 eSlužby

Kliknutím na položku eSlužby sa zobrazí stránka obsahujúce eSlužby poskytované portálom DCOM.

Obrázok 2. Stránka eSlužby

Obrázok 2. Stránka eSlužby

Prihlásiť sa: Občan môže využívať ponúknuté eSlužby v prípade, že sa prihlási. Prihlasovanie sa deje prostredníctvom stránky www.slovensko.sk (Na túto stránku nás systém automaticky presunie, ak klikneme na tlačidlo „Prihlásiť sa“. Majú sa použiť  prihlasovacie údaje systému ÚPVS.) Po prihlásení sa znovu zobrazí prostredie portálu, kde obyvateľ môže využívať eSlužby.

Obyvateľ: Výberom položky v ponuke sa používateľ presunie na okruhy životných udalostí obyvateľa. Po kliknutí na vybraný okruh sa pod okruhmi objavia konkrétne životné udalosti obyvateľa, po následnom rozbalení vybranej situácie sa vyrolujú možnosti konkrétnej situácie. Používateľ má možnosť presunúť sa na eSlužbu klikom na zvolenú možnosť. Táto voľba používateľa presunie na detail eSlužby, kde je viditeľná voľba Vytvoriť podanie.

Obyvateľ má možnosť vyberať z nasledujúcich okruhov životných situácii Bývanie, Cestovanie, Doprava, Kultúra, Obrana a bezpečnosť, Občan a štát, Rodina a vzťahy, Vzdelanie a šport, Zdravie, Životné prostredie.

Podnikateľ: Výberom položky Podnikateľ v navigácii sa používateľ presunie na okruhy životných udalostí podnikateľa. Po kliknutí na vybraný okruh sa  pod okruhmi objavia konkrétne životné udalosti podnikateľa, po následnom rozbalení vybranej situácie sa vyrolujú možnosti konkrétnej situácie. Používateľ má možnosť presunúť sa na eSlužbu klikom na zvolenú možnosť. Táto voľba používateľa presunie na detail eSlužby, kde je viditeľná voľba Vytvoriť podanie.

Podnikateľ má možnosť vyberať z nasledujúcich okruhov životných situácii Chod podniku, Duševné vlastníctvo, Podnikanie, Podpora podnikania, Ukončenie podnikania, Začatie podnikania, Zodpovedné podnikanie.

Všetky služby: Položka poskytuje zoznam všetkých služieb rozdelených do kategórií.

Výber obce: pre podanie do konkrétnej obce je potrebné ju vybrať so zoznamu obcí.

Všeobecné podanie: pod tlačidlom sa nachádza možnosť pre vytvorenie všeobecného podania do zvolenej obce. Zobrazí sa formulár pre vyplnenie potrebných údajov. Po vyplnený formuláru občan má možnosť svoje podanie uložiť medzi svoje podania a neskôr ho podpísať a poslať do podateľne.

Vyhľadávanie služieb: zadaním kľúčového výrazu sa žiadaná služba vyhľadá medzi službami portálu. 

Obrázok 3. Všeobecné podanie

Obrázok 3. Všeobecné podanie

3.2 Informácie, aktuality a novinky

Druhou hlavnou úlohou portálu je poskytovanie informácií. Všetky informácie týkajúce sa projektu sa nachádzajú na portáli.

Základné informácie o projekte a o zapojení sa doňho sú zverejnené pod položkami navigačného menu v príslušnej sekcii:

Obrázok 4. Navigačné menu s položkami

Obrázok 4. Navigačné menu s položkami

Najnovšie všeobecné informácie na nachádzajú na domovskej stránke v časti „Novinky“.

 

Aktuality pre konkrétnu skupinu (obec, občan, ISO dodávateľa, SOCU) sa nachádzajú tiež na domovskej stránke v časti „Aktuality“ alebo pod položkou „Aktuality“ v navigačnom menu.

 Obrázok 5. Stránka Aktuality

Obrázok 5. Stránka Aktuality