Kontakt Kontakt

logo DCOM

 

CallCentrum

tel. číslo: 02 - 57 26 76 76

e-mail: callcentrum@dcom.sk

pondelok    8:00 - 17:00 h

utorok         8:00 - 17:00 h

streda          8:00 - 17:00 h

štvrtok         8:00 - 17:00 h

piatok          8:00 - 17:00 h

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ projektu DCOM:

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Kýčerského 5

811 05 Bratislava

tel. číslo:  02 - 524 541 38

e-mail: obce@zdruzeniedeus.sk

web: www.zdruzeniedeus.sk

 

Pre občanov je k dispozícii Kontaktné centrum Ústredného portálu verejných služieb ľuďom (www.slovensko.sk)

tel. číslo: 02 - 35 803 083

pondelok - piatok      8:00 - 18:00 h

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) vydalo 13. decembra 2011 písomné vyzvanie na národný projekt "Dátové centrum obcí a miest" (kód: OPIS-2011/1.2/03-NP). Oprávneným žiadateľom, resp. prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré projekt DCOM riadi a realizuje.

 

Dátum poslednej zmeny: 2. 11. 2016

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015