IS DCOM a GDPR IS DCOM a GDPR

Vážení používatelia IS DCOM,

 

združenie DEUS vypracovalo všetku nevyhnutnú dokumentáciu, ku ktorej je ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov používateľov IS DCOM, viazaný nariadením GDPR. Spolu s touto dokumentáciou sme pripravili aj niektoré ďalšie dokumenty, ktoré tak spolu s tými povinnými môžete využiť pri príprave vlastnej dokumentácie.

 

Konkrétne sa jedná o:

 

  • Záznamy o spracovateľských činnostiach
  • Prehľad existujúcich opatrení na ochranu osobných údajov v IS DCOM ako aj Poskytnutie dostatočných záruk o prijatí primeraných technických a organizačných opatrení
  • Dátový model toku osobných údajov v IS DCOM
  • Cestovnú mapu osobných údajov v IS DCOM ako aj interpretáciu tejto cestovnej mapy
  • Informačná povinnosti a
  • Sumarizácia Nariadenia GDPR v súvislosti s prácou v IS DCOM

 

Uvedenú dokumentáciu môžete doplniť do svojej obecnej / mestskej dokumentácie k spracúvaniu osobných údajov.

 

Dokumenty:

 

 

 

Dátum zverejnenia: 10.9.2018