Informácie pre používateľov IS DCOM Informácie pre používateľov IS DCOM

Stiahnite si dokument vo formáte PDF Informácie pre používateľov IS DCOM (824 KB)

Informácie pre používateľov IS DOCM    Hlásenie prípadných problémov s používaním počítača alebo aplikácií IS DOCM

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015