Doplnkové školenia pre samosprávu Doplnkové školenia pre samosprávu

DCOM: bezplatné školenie modulu Dane a poplatky

 

Vážení používatelia IS DCOM,

 

v nadväznosti na Váš dopyt si Vám dovoľujeme ponúknuť bezplatné jednodňové školenie, týkajúce sa práce s Informačným systémom DCOM.

 

Školenie je určené pre tých používateľov, ktorí prešli synchronizáciou modulu Dane a poplatku od pôvodného dodávateľa informačného systému, do systému DCOM a predovšetkým pre pracovníčky, ktoré so systémom pracujú. Organizačne, technicky a lektorsky bude školenie zabezpečovať Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Školenia budú prebiehať v počítačových učebniach, pričom pracovať sa bude priamo v Informačnom systéme DCOM.

 

Školenia začínajú od 26. marca 2018 a budú prebiehať v nasledovných mestách:

  • Banská Bystrica
  • Košice
  • Trenčín

 

(Pozn. Do 30.5. 2018 sa budú školenia organizovať len vo vyššie spomenutých lokalitách. V prípade realizácie školení v ďalších mestách, budete o ďalších lokalitách informovaní prostredníctvom oznamu v systéme.)

 

Prihlasovať sa môžete na tomto linku: https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/dcom.

 

(Na tomto linku nájdete informácie týkajúce sa nielen prihlasovania na školenia, ale aj o obsahu školenia a kontaktné informácie pre prípad, že by ste mali napr. záujem urobiť zmenu a prehlásiť sa na iný termín školenia.)

 

Obsah školenia je nasledovný:

  • Čistenie dát, Kontrola nastavení daní a poplatkov
  • Tuhý komunálny odpad (TKO)
  • Daň z nehnuteľností
  • Zostavy, Nedoplatky
  • Elektronická komunikácia voči štátnym inštitúciam/občanom

 

Termíny školení nie sú konečné a budú priebežne dopĺňané. Za každú obec sa môže zúčastniť tohto školenia jedna osoba.

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať CallCentrum projektu DCOM. Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že školenia budú významnou pomocou pre pracovníkov obcí využívajúcich informačný systém DCOM.

 

Tím DCOM

 

 

Ponuka doplnkových školení pre samosprávu 

 

 

Vážení zamestnanci obcí,

 

zaznamenali sme zvýšený záujem a potrebu niektorých z Vás, o realizáciu doplnkových a individuálnejších školení týkajúcich sa práce s Informačným systémom DCOM. Väčšina z Vás už absolvovala školenia ktoré boli pre Vás pripravené ako súčasť projektu DCOM prostredníctvom UPJŠ a prezentačné školenia k vyrubovaniu daní v IS DCOM a k elektronickým službám. Sú to školenia, ktoré Vás oboznámili s prácou v IS DCOM a dali Vám prehľad o daných agendách. Okrem týchto školení majú všetci používatelia IS DCOM k dispozícii elektronické vzdelávanie, metodickú a asistovanú podporu prostredníctvom osobných konzultantov cez telefón pri agende vyrubovania daní. V prípade, že Vaša obec, resp. vybraní zástupcovia Vášho úradu aj napriek ponúkaným možnostiam školení dodaných v rámci projektu potrebujú doškolenie, ponúkame Vám nasledovné doplnkové školenia. Partnerom a garantom školení je DEUS.

 

 

Na školení sa názornou ukážkou práce v systéme DCOM prezentuje obsah a každý účastník si následne môže dané aktivity detailnejšie vyskúšať priamo na mieste.

 

Forma školenia

Jedná sa o jednodňové školenia v rozsahu 6 hodín u Vás na obecnom úrade, alebo v mikroregióne.

 

Počet účastníkov na školenie

Odporúčaný počet účastníkov pre obec je 10 maximálne však 15, pre mikroregión je minimálny počet účastníkov 15 maximálne však 30.

 

Ako postupovať

V prípade, že máte záujem o doplnkové školenie zamerané na prácu s IS DCOM, kontaktujte nás prosím na mailovej adrese skolenia@dcom.sk. Uveďte prosím Vaše kontaktné údaje (názov obce, meno, telefón, počet záujemcov) a kedy približne očakávate termín realizácie školenia. Následne sa s Vami skontaktujeme a dohodneme detaily školenia.

 

Cena školenia

Cena školenia pre 1 účastníka miestnej územnej samosprávy je 120 EUR s DPH. Úvodné školenia pre Vás poskytujeme so zľavou 20% a uvádzacia cena je 100 EUR s DPH na 1 účastníka. Bližšie informácie k úhrade a platbám Vám budú zaslané po prejavení záujmu a potvrdenia termínu. V prípade, že máte záujem aj o obsahovo iné školenia, neváhajte nás rovnako kontaktovať na adrese skolenia@dcom.sk. Sme pripravení ponúknuť Vám podľa záujmu taký obsah, ktorý bude pre Vás užitočný.

 

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

 

Tím DCOM

 

 

 

 

Dátum poslednej zmeny: 4. 5. 2017

Dátum zverejnenia: 4. 5. 2017