Novinky Novinky

Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky

  Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky Nemusia preto využívať portál www.oversi.gov.sk .   Od 1. septembra začína platiť...

Memorandum o prihlásení sa k zodpovednosti dodávateľov prevádzky IS DCOM

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ v ktorom uviedlo, že k vzniknutej situácii pristupuje s plnou vážnosťou.   ...

Aktuálne údaje o systéme DCOM

Vážení používatelia IS DCOM,    nakoľko sa systém neustále vyvíja, pripravili sme pre Vás aktualizovanú brožúru, ktorá zahŕňa najdôležitejšie informácie o tomto systéme.  ...

Systém za 70 miliónov eur pol roka nefungoval. Je to skutočne tak?

V uplynulých dňoch prebehla médiami informácia, že v systéme Dátové centrum obcí a miest (DCOM) vznikol problém so sťahovaním správ z Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)....

Vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ, v ktorom uvádza:   „K vzniknutej situácii pristupujeme s plnou...