Novinky Novinky

Mimoriadna prevádzka CallCentra počas Komunálnych volieb 2018

Vážení používatelia IS DCOM,   dovoľujeme si Vás informovať, že v deň konania Komunálnych volieb 2018 sme pre Vás mimoriadne sprístupnili CallCentrum . Naši pracovníci Vám...

K elektronickým službám sa občania dostanú aj cez mobil

Prihlásiť si psa, podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, či vybaviť prenájom hrobového miesta cez internet bude opäť jednoduchšie. K týmto, ale aj k ďalšej vyše stovke...

Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky

  Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky Nemusia preto využívať portál www.oversi.gov.sk .   Od 1. septembra začína platiť...

Memorandum o prihlásení sa k zodpovednosti dodávateľov prevádzky IS DCOM

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ v ktorom uviedlo, že k vzniknutej situácii pristupuje s plnou vážnosťou.   ...

Aktuálne údaje o systéme DCOM

Vážení používatelia IS DCOM,    nakoľko sa systém neustále vyvíja, pripravili sme pre Vás aktualizovanú brožúru, ktorá zahŕňa najdôležitejšie informácie o tomto systéme.  ...