eSlužba
Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Povinné zverejňovanie zmlúv, s výnimkou zmlúv, ktorých zverejňovanie nie je povinné, je realizované prostredníctvom služby. Okrem samotnej zmluvy je možné sledovať aj dátum jej zverejnenia.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?