eSlužba
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

eSlužba je zameraná na zabezpečenie účasti verejnosti na správe vecí verejných v oblasti rozpočtového procesu, vo fáze prípravy rozpočtu prostredníctvom elektronického prostredia. Účelom je zabezpečiť obyvateľom a ďalším dotknutým osobám (napríklad podnikateľom, mimovládnym organizáciám apod.) možnosť vyjadriť pripomienky k návrhu rozpočtu, ktorý sa povinne za týmto účelom zverejňuje najmenej po dobu 15 dní pred jeho schválením. Prostredníctvom služby bude pripomienkujúcemu subjektu poskytnutá notifikácia o vyhodnotení jeho pripomienky.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?