eSlužba
Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

eSlužba zabezpečuje pre obyvateľa mesta, ale aj pre iné subjekty (napríklad väčších zamestnávateľov, či poskytovateľov služieb) možnosť v rámci elektronického prostredia vyjadriť pripomienky k návrhu cestovného poriadku, ktorý predkladá dopravca mestu, ako objednávateľovi. Cieľom je, aby nový cestovný poriadok, prípadne jeho zmeny, nezasiahli do plnenia záväzkov iných dopravcov a záväzkov v železničnej doprave a aby sa čo najlepšie využili dopravné kapacity v záujme uspokojenia dopytu a požiadaviek verejnosti na dopravné služby. Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Pripomienkujúci je po vyhodnotení pripomienok vyrozumený o  ich akceptovaní alebo neakceptovaní. Nadradeným dokumentom nad cestovným poriadkom je plán dopravnej obslužnosti obce/mesta, ktorý môže byť pripomienkovaný v rámci všeobecného formulára na predkladanie pripomienok k návrhom strategických dokumentov predkladaných na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?