eSlužba
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Obec je povinná zabezpečovať v rámci systému zberu odpadov aj zabezpečovanie vhodných zberných nádob na zber odpadov. Prostredníctvom eSlužby sa umožňuje realizovať elektronickou formou žiadosť na zabezpečenie, výmenu alebo doplnenie zbernej nádoby určenej na zber príslušného druhu odpadu.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?