eSlužba
Poskytovanie odľahčovacej služby

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Prostredníctvom eSlužby sa v elektronickej podobe zabezpečuje uplatnenie nároku na odľahčovaciu službu, eviduje sa splnenie podmienok pre poskytnutie odľahčovacej služby.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?