eSlužba
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje rozhranie pre zaplatenie pokút, úrokov a sankčných úrokov. Prostredníctvom identifikácie osoby platiteľa sa vyhľadajú v príslušných systémoch obce uložené a doposiaľ nezaplatené pokuty, prípadne nedoplatky po lehote splatnosti spolu s príslušnou identifikáciou platobných podmienok pre ich zaplatenie. Po odoslaní platby bude vystavené potvrdenie o prijatí platby za pokutu.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?