eSlužba
Platenie ostatných poplatkov

Prostredníctvom eSlužby sa realizuje možnosť zaplatenia ostatných poplatkov, ktoré nie sú upravené v samostatných eSlužbách. Môže ísť platby, resp. poplatky, ktoré vznikajú pri nájomoch obecného majetku, za využívanie služieb poskytovaných obcou za úhradu. Platcovi je po úhrade poplatku vystavené potvrdenie o zaplatení poplatku.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?