eSlužba
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje platenie miestneho poplatku na základe oznámenia o  vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti. Na základe rozsahu základu dane resp. poplatku a príslušnej sadzby dane, resp. poplatku, v spojení s ďalšími údajmi sa vypočíta príslušná výška dane prípadne poplatku.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?