eSlužba
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Podľa aktuálneho zákona daňovník neoznamuje vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti, ale podáva priamo daňové priznanie.Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31. januára kalendárneho roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku v ktorom bola nadobudnutá nehnuteľnosť, ktorá podlieha dani z nehnuteľnosti.
Ak chcete podať daňové priznanie, tak prejdite na službu Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?