eSlužba
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný obci, v ktorej sa má verejné podujatie konať, zámer organizovať na jej území toto podujatie. Prostredníctvom služby bude môcť organizátor zámer vykonať elektronicky.
Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?