eSlužba
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

V rámci informovania verejnosti o civilnej ochrane realizuje obec svoje úlohy v rámci civilnej ochrany. Ide predovšetkým o informácie o príprave a aktualizácii plánu ochrany obyvateľstva, možnosti zapojenia obyvateľov do pripomienkovania plánu ochrany obyvateľstva. Zverejňujú sa informácie o zdrojoch ohrozenia, možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov, informácie o spôsobe varovania obyvateľstva, opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?