eSlužba
Informovanie o životnom prostredí

Obec v rámci informačných povinností poskytuje informácie o životnom prostredí, najmä informácie o chránených územiach v katastri obce, ochranných pásmach, chránených stromoch, rastlinách, či živočíchoch nachádzajúcich sa na území obce. Taktiež poskytuje informácie o stave životného prostredia, prípadne známe údaje o zdrojoch znečistenia a úrovni znečistenia.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?