eSlužba
Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Prostredníctvom tejto služby obec informuje verejnosť o zariadeniach školského stravovania, najmä v materských školách a základných školách, spôsob poskytovania služieb, výšku a spôsob úhrady príspevkov na stravu.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?