eSlužba
Informovanie o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie je proces zabezpečovania tovarov a služieb pre orgán verejnej správy a za verejné zdroje. Jedným z atribútov verejného obstarávania je účasť verejnosti na jeho priebehu v záujme transparentnosti a dohľadu nad hospodárnosťou a efektívnosťou. Informovanie o verejnom obstarávaní pozostáva zo zverejňovania informácií pre verejnosť a potenciálnych dodávateľov o tovaroch a službách, ktoré má obec záujem zaobstarať, ako aj o podmienkach súťaže, jej priebehu a výsledku.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?