eSlužba
Informovanie o územnom pláne

Obec prijíma územný plán obce ako základný plánovací dokument určujúci spôsob využitia územia obce. V rámci informovania o územnom pláne ide o zverejňovanie záväzných častí územnoplánovacej dokumentácie, ako aj zverejňovanie ďalších informácií súvisiacich s procesom prijímania a aktualizácie územného plánu.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?