eSlužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Obec v rámci svojich pôsobností rozhoduje o uzávierkach miestnych komunikácií, a informuje o dočasných alebo dlhodobých uzávierkach miestnych komunikácií v rámci zabezpečovania dopravnej obslužnosti.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?