eSlužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Predmetom informovania o útulkoch a karanténach pre zvieratá poskytnutie informácie o existencii, činnosti a kontaktných údajoch o útulkoch a karantén pre zvieratá na území obce.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?