eSlužba
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Prostredníctvom tejto služby obec informuje o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na svojom území, najmä informuje o spôsobe podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálne služby, podmienkach poskytovania sociálnej služby, informuje o poskytovateľoch sociálnych služieb a o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Súčasťou informácie je aj identifikácia všeobecne záväzného nariadenia obce upravujúceho poskytovanie sociálnych služieb v obci.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?