eSlužba
Informovanie o školských obvodoch

Obec je povinná určiť školské obvody. V rámci obvodu školy musí byť žiakovi s bydliskom v obvode školy umožnené plniť školskú dochádzku v tejto škole. Žiak však môže plniť dochádzku aj mimo obvodu so súhlasom riaditeľa školy, na ktorú sa hlási. Informovanie o školských obvodoch zahŕňa určenie, aktualizáciu a úpravy v školských obvodoch, spravidla vymedzených názvami ulíc, ktoré spadajú pod školský obvod danej školy.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?