eSlužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Prostredníctvom služby obec poskytuje informácie o objektoch zaradených v pamiatkovom fonde obce, možnostiach ich sprístupnenia, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa objektov pamiatkového fondu.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?