eSlužba
Informovanie o pamätihodnostiach obce

Prostredníctvom služby obec poskytuje informácie o pamätihodnostiach nachádzajúcich sa na území obce, ak je to vhodné, informuje o časoch, kedy sú prístupné verejnosti, výške vstupného či iných aktivitách v rámci pamätihodností obce.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?