eSlužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

V rámci poskytovania informácií o odpadovom hospodárstve sú zverejňované najmä informácie so spôsobe organizovania zberu komunálneho odpadu, spôsob organizovania zberu separovaných zložiek odpadu akými sú napríklad plasty, papier, kov, sklo, biologicky rozložiteľný odpad. Identifikujú sa zberné miesta a ich prevádzkové časy ako aj podmienky uskladnenia odpadu na zberných miestach. Môžu sa taktiež poskytovať aktuálne informácie o rôznych aktivitách v rámci odpadového hospodárstva akými sú umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov pri sezónnom upratovaní a podobne.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?