eSlužba
Informovanie o náboženských inštitúciách obce

V rámci informovania o náboženských inštitúciách obce sa zverejňujú najmä základné informácie o cirkevných inštitúciách v obci, harmonogram náboženských podujatí prípadne oznamy, ktoré boli obci poskytnuté.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?