eSlužba
Informovanie o mestskej polícií

Táto časť slúži na poskytovanie informácií o zriadení obecnej (mestskej) polície, jej sídle, spôsobe označovania, organizačnej štruktúre a predstaviteľoch. Informačná služba môže obsahovať aj oznamy zverejňovanie mestskou políciou akými sú výzvy verejnosti, upozornenia na bezpečnostné riziká, či žiadosti adresované verejnosti o spoluprácu pri objasňovaní priestupkov.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?