eSlužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Komunitný plán sociálnych služieb je základným plánovacím dokumentom obce v oblasti sociálnych služieb. Komunitný plán je vytváraný v partnerskej interakcii medzi prijímateľmi sociálnych služieb, poskytovateľmi sociálnych služieb, ďalšími subjektmi a verejnosťou. Informácie o procese prípravy, aktualizácie, schvaľovaní a realizácií sa preto poskytujú všetkým subjektom participujúcim na jeho vytváraní ako aj širšej verejnosti. Podmienkou prijatia komunitného plánu sociálnych služieb je jeho verejné prorokovanie pred jeho predložením na rokovanie obecného zastupiteľstva.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?