eSlužba
Informovanie o jazykových školách

Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Informácie sa týkajú jazykových škôl pri základných školách, ktorých zriaďovateľom je obec. Zverejňujú sa najmä kontaktné údaje a zameranie jazykových škôl, zmeny v sieti, spôsob organizácie vyučovania na jazykovej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti úhrade nákladov na štúdium na jazykovej škole.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?