eSlužba
Informovanie o dani za predajné automaty

Informovanie zahŕňa najmä vznik a zánik daňovej povinnosti, o tom kto je daňovník a aké sú jeho daňové povinnosti, spôsob určovania dane, základ dane, sadzby dane, spôsob podania daňového priznania, tlačivá pre daňové priznanie, spôsob úhrady dane, spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov a ďalšie informácie. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o príslušnej dani.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?