eSlužba
Informovanie o cintorínoch obce

Poskytovanie informácií o pohrebiskách zahŕňa najmä informácie o ich umiestnení, prevádzkovateľoch a prevádzkových poriadkoch ako aj o zrušení pohrebiska.  Informácie o pohrebiskách môžu obsahovať aj prehľadné informácie o čase prístupnosti verejnosti, dopravných možnostiach, informácie o hroboch významných osobností, či iné informácie určené pre verejnosť.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?