eSlužba
Informovanie o činnosti obce

Ide o všeobecné informovanie o dianí v obci. Pôjde predovšetkým o informovanie v rozsahu povinne zverejňovaných informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj zverejňovanie informácií o aktuálnom dianí v obci.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?