eSlužba
Informovanie o cestovnom ruchu

Cestovný ruch je jednou z významných ekonomických činností obcí. Prostredníctvom poskytovania informácií o cestovnom ruchu môžu byť verejnosti sprostredkované základné informácie o existencii oblastnej organizácie cestovného ruchu, jej členoch a poslaní, koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročných plánov aktivít, monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu. Taktiež môžu byť predmetom informácie o vytvorených programoch, plánoch, stratégiách zameraných na rozvoj cestovného ruchu. Prostredníctvom tejto služby môže zverejňovať základné štatistické informácie. Taktiež môžu byť zverejnené informácie obci, o atrakciách nachádzajúcich sa v obci alebo jej blízkosti, o službách poskytovaných v rámci turistického ruchu na území obce, o službách poskytovaných v rámci cestovného ruchu.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?