eSlužba
Informovanie o centrách voľného času

Centrum voľného času je jedným z školských výchovnovzdelávacích zariadení, ktoré zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Prostredníctvom informovania o centrách voľného času sa poskytujú informácie o existencii centier voľného času na území obce, základné informácie a kontaktné informácie o jednotlivých centrách voľného času, ponuke a podmienkach poskytovania ich služieb.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?