eSlužba
Elektronická úradná tabuľa

eSlužba umožňujúca obyvateľovi obce podať elektronickú žiadosť o zverejnenie oznámenia na elektronickej úradnej tabuli.
Obyvateľ obce vo formulári tejto eSlužby vyplní názov a text oznámenia, prípadne spresní v ktorej časti elektronickej úradnej tabuli sa má toto oznámenie zverejniť, prípadne na akú dobu.

Elektronická úradná tabuľa je nástroj na informovanie verejnosti o dôležitých záležitostiach v rámci správy obce, alebo iných orgánov verejnej správy. Slúži predovšetkým na doručovanie oznamov a rozhodnutí ak je počet adresátov neznámy, alebo príliš veľký, aby im mohlo byť rozhodnutie alebo oznam doručený priamo. Úradná tabuľa sa ako základný oficiálny informačný kanál používa na zverejňovanie oficiálnych oznamov obce, zverejňujú sa na nej návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, doručené zásielky osobám s adresou doručovania v sídle obecného úradu, vykonávajú sa prostredníctvom nej doručenia verejnou vyhláškou, zverejňujú sa dôležité oznamy, napr. o mieste a čase volieb a podobne.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?